Raadplegingen

     

Alle raadplegingen zijn steeds na afspraak.

Een eerste afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden, nadien kan wel het online systeem gebruikt worden.

U kan op verschillende manieren een afspraak maken:

1.via www.afspraken.be
Eerst registreren, dan inloggen en een afspraak maken.

2.via de secretaresse van 8-12u op 011/ 55 37 25

* Per afspraak worden 15 minuten voorzien.
Gelieve per persoon een aparte afspraak te maken en rekening te houden met de
voorziene tijd. Heeft u verschillende problemen die meer tijd vragen, gelieve dan een
andere afspraak hiervoor te maken.

* Bereid uw consultatie voor:
Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft.
Maak eventueel een briefje zodat u niets vergeet.

* Kom tijdig op uw afspraak.

* Bent u verhinderd, verwittig ons op tijd, zodat iemand anders uw plaats kan innemen.
( Minstens 3 uur op voorhand afspraak afbellen of zelf annuleren.)
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren, immers met uw komst is rekening gehouden. Indien u niet komt opdagen en u heeft niets laten weten, zullen wij daarom genoodzaakt zijn om een administratieve kost van € 20 per gemiste consultatie aan te rekenen. Die niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds!