Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, belt u steeds naar de praktijk:

011/55 37 25

Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Bij hoogdringendheid krijgt u steeds voorrang.